Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 Soal Tentang Prasangka Baik (Husnuzhan) + Kunci Jawaban

Latihan Soal PG Bab Prasangka Baik (Husnuzhan)

1. Apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikiran positif sehingga tidak berputus asa....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban:
b. Husnudzon kepada diri sendiri


2. Tidak sembarangan menuduh ibadah orang lain yang nampak sebagai riya’. Sebab boleh jadi ibadah tersebut ditampakkan agar bisa menjadi kebaikan dan motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang sama atau lebih....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

Jawaban:
c. Husnudzon kepada orang lain


3. Kata zhan artinya....
a. baik
b. buruk
c. prasangka
d. i’tikad
e. niat

Jawaban:
c. prasangka


4. Husnuzhan kepada Allah hukumnya....
a. sunnah
b. wajib
c. mubah
d. haram
e. makruh

Jawaban:
b. wajib


5. Berikut ini merupakan akhlak terpuji, kecuali....
a. husnuzhan
b. su’uzhan
c. sabar
d. jujur
e. dipercaya

Jawaban:
b. su’uzhan


6. Sikap husnuzhan harus diterapkan dalam....
a. bergaul
b. beribadah
c. perbuatan
d. perkataan
e. segala hal

Jawaban:
e. segala hal


7. Salah satu bentuk perilaku husnuzhan terhadap diri sendiri adalah....
a. sombong
b. bersikap tegas
c. malas bekerja
d. mandiri
e. rendah diri

Jawaban:
d. mandiri