Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

11 Soal Tentang Kisah Nabi Adam + Kunci Jawaban

Soal Pilgan Kisah Nabi Adam


1. Nabi Adam dan Hawa tinggal di mana sebelum mereka dikeluarkan dari surga?
A) Bukit Tursina
B) Bukit Shafa
C) Taman Eden
D) Bukit Marwah

Jawaban: 
C) Taman Eden


2. Nabi Adam diberi perintah untuk tidak mendekati apa di surga?
A) Pohon Al-Qamar
B) Pohon Zaqqum
C) Pohon Tin
D) Pohon Pengetahuan

Jawaban: 
D) Pohon Pengetahuan


3. Siapakah yang menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang?
A) Iblis
B) Malaikat Jibril
C) Nabi Nuh
D) Nabi Hud

Jawaban: 
A) Iblis


4. Setelah makan buah terlarang, apa yang dirasakan oleh Nabi Adam dan Hawa?
A) Takut
B) Malu
C) Marah
D) Sedih

Jawaban: 
B) Malu


5. Setelah dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa tinggal di mana?
A) Mekkah
B) Madinah
C) Bumi
D) Mesir

Jawaban: 
c) Bumi


6. Siapakah yang menjadi anak keturunan Nabi Adam yang menjadi Nabi juga?
A) Nabi Ibrahim
B) Nabi Isa
C) Nabi Idris
D) Nabi Yusuf

Jawaban: 
C) Nabi Idris


7. Apa maksud dari nama "Adam"?
A) Pemberian
B) Pembela
C) Manusia
D) Pengetahuan

Jawaban: 
C) Manusia


8. Siapakah yang memberikan nama "Adam" kepada manusia pertama?
A) Allah SWT
B) Nabi Ibrahim
C) Nabi Musa
D) Nabi Isa

Jawaban: 
A) Allah SWT


9. Apa yang menjadi alasan Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam?
A) Iblis merasa lebih kuat daripada Adam
B) Iblis iri kepada Adam
C) Iblis tidak suka dengan perintah Allah
D) Iblis lupa

Jawaban: 
B) Iblis iri kepada Adam


10. Apa yang menjadi hukuman Nabi Adam dan Hawa setelah makan buah terlarang?
A) Dibuang dari surga
B) Dimasukkan ke dalam neraka
C) Diampuni oleh Allah
D) Ditahan di bumi

Jawaban: 
A) Dibuang dari surga


11. Bagaimana reaksi Nabi Adam setelah diusir dari surga?
A) Ia sangat marah kepada Allah
B) Ia berserah diri kepada takdir Allah
C) Ia berusaha kembali ke surga dengan paksa
D) Ia menolak mengakui kesalahannya

Jawaban: 
B) Ia berserah diri kepada takdir Allah