Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 Soal Tentang Infak + Kunci Jawaban

Soal Pilgan Infak

1. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 9:60) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

Jawaban:
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik


2. Pentingnya Infak/ Sedekah dalam (QS. 9:103 dan QS. 30:39) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

Jawaban:
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya


3. Menurut Islam, bersedekah harus....
a. Sepi dari harapan
b. Sepi dai pamrih
c. Mengharapkan ridha Allah Swt.
d. Tidak disertai niat apa pun

Jawaban:
c. Mengharapkan ridha Allah Swt.


4. Sedekah yang paling tinggi pahalanya ialah barang yang disedahkan....
a. Diterima dengan senang hati
b. Masih disenangi buat dirinya sendiri
c. Cukup banyak jumlahnya
d. Cukup tinggi nilainya/harganya

Jawaban:
a. Diterima dengan senang hati


5. Sedekah, hibah, dan pemberian hadiah termasuk perkara yang ... dalam Islam.
a. Amat baik
b. Diwajibkan
c. Dianjurkan
d. Tidak dipandang remeh

Jawaban:
c. Dianjurkan


6. Sedekah yang paling mudah berupa....
a. Senyum manis dengan maksud untuk menghormati seseorang
b. Makanannya sesuai kemampuannya
c. Nasihat dalam memecahkan suatu persoalan
d. Tenaga dan atau pikiran

Jawaban:
a. Senyum manis deengan maksud untuk menghormati seseorang


7. Hukum asal sedekah adalah....
a. Wajib
b. Sunah
c. Makruh
d. Jaiz

Jawaban:
b. Sunah