Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

17 Soal Materi Dinasti Abbasiyah + Kunci Jawaban

Soal (Uraian) Dinasti Abbasiyah

1. Bagaimana proses terbentuknya Daulah Abbasiyah?

Jawaban:
Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara: Pertama yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia, dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah Untuk memperoleh hasil maksimal


2. Apa yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah untuk mendorong kemajuan kaum petani?

Jawaban:
Dinasti Abbasiyah juga membangun kanal Nahr Isa dan kanal Sharah sebagai penunjang pengairan pertanian di Sawad. Dengan berbagai pembangunan penunjang pertanian, pada masanya, Dinasti Abbasiyah menjadi kawasan pemasok gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami.


3. Apa bukti kemajuan budaya pada masa Dinasti Abbasiyah?

Jawaban:
Dengan demikian, kemajuan di bidang kebudayaan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu: 
1. Bangunan Baitul Hikmah. 
2. Menara Malwiya atau Menara Spiral sebagai bukti dari seni Islam. 
3. Pengembangan secara signifikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.


4. Bidang apa saja yang dicapai Dinasti Abbasiyah?

Jawaban:
Dinasti Abbasiyah (Kemajuan dalam Bidang Ilmu Agama, Filsafat, Pendidikan dan Sains)


5. Apa ciri khas dari pemerintahan Bani Abbasiyah?

Jawaban:
Ciri-Ciri kekuasaan Bani Abbasiyah diantaranya adalah : 
1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab.
2. Dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir, yang membawahi kepala-kepala departemen
3.Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas


6. Apakah penguasa Abbasiyah melarang seni patung?

Jawaban:
Penguasa Abbasiyah melarang seni patung dan lukis karena berisikan gambar makhluk bernyawa


7. Berapa masjid yang didirikan pada masa Daulah Abbasiyah adalah?

Jawaban:
Beberapa masjid yang di bangun pada masa dinasti abbasiyah adalah :
1.  Masjid al-mansur, dibangun oleh khalifah abu ja’far al-mansur
2. Masjid raya ar-Risyafah, dibangun oleh khalifah al-mahdi
3. Masjid jami’ Qasr al-khilafah, dibangun oleh khalifah al-muktafi
4. Masjid Qati’ah umm ja’far, dibangun oleh khalifah al-muktafi
5. Masjid kufah
6. Masjid raya samarra, dibangun oleh khalifah al-mutawakkil
7. Masjid agung Isfahan, dibangun oleh sultan maliksyah
8. Masjid talkhatan baba di mery
9. Masjid alaudin kaikobad di nedge.


8. Apa tujuan Dinasti Abbasiyah menjalankan hubungan dengan bangsa Barat?

Jawaban:
Menjalin hubungan dengan Afrikan Barat. Tujuannya adalah, menambah kekuatan dan keuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak.


9. Berapa bagian dunia yang dikuasai oleh Dinasti Abbasiyah?

Jawaban:
Dinasti Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan meliputi Irak, Suriah, Semenanjung Arab, Uzbekistan dan Mesir Timur


10. Apa bukti kemajuan peradaban masa daulah Abbasiyah di bidang seni arsitek?

Jawaban:
Di bidang arsitektur, Bani Abbasiyah mengembangkan ciri khas tersendiri, terutama dalam hal dekorasi bangunan. Bangunan-bangunan pada masa Abbasiyah umumnya didirikan menggunakan batu bata. Ciri khas tersebut salah satunya dapat dilihat dari bangunan istana yang tersebar di Kota Samarra, Irak.


11. Siapakah kholifah Bani Abbasiyah yang terkenal dengan cinta ilmu?

Jawaban:
Harun al-Rasyid selain terkenal sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, juga dikenal sebagai seorang khalifah yang gemar mencintai ilmu pengetahuan.


12. Apa saja peninggalan Dinasti Abbasiyah?

Jawaban:
Peninggalan Dinasti Abbasiyah
1. Istana Ukhaidir.
2. Makam Zumurrud Khatun.
3. Masjid Agung Samarra.


13. Siapa saja ulama hadis pada masa Dinasti Abbasiyah?

Jawaban:
ULAMA DI BIDANG HADITS DI MASA DINASTI ABBASIYAH Tagur ke-118
A. IMAM BUKHARI
B. IMAM MUSLIM
C. IMAM ABU DAWUD
D. IMAM AT-TIRMIDZI
E. IMAM AN-NASA'I
F. IMAM IBNU MAJAH


14. Siapakah tokoh terkenal dalam bidang matematika pada masa Dinasti Abbasiyah?

Jawaban:
Al Jauhary (abad 9 M):
Seorang ahli matematika pada abad ke-9 M, seorang ahli geometer ang bekerja di Bayt al Hikmah (House of Wisdom), suatu lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun Khalifah Al Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di baghdad.


15. Siapa sajakah tokoh tokoh terkenal pada zaman Dinasti Abbasiyah di bidang tafsir?

Jawaban:
Ilmu tafsir pada masa Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya dengan lahirnya Ibnu Jarir ath-Thabari. Ibnu Jarir ath-Thabari menulis sebuah buku tafsir yang berjudul Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an yang dikenal dengan Tafsir Thabari.


16. Siapa 4 imam mazhab yang muncul pada masa daulah Abbasiyah?

Jawaban:
Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) 


17. Apa nama gedung perpustakaan yang dibangun pada masa daulah Abbasiyah?

Jawaban:
Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah terdapat satu perpustakaan yang sangat tersohor yang disebut bait al-hikmah, atau ada juga yang menyebutnya khizanah al-hikmah yang merupakan perpustakaan terbesar pada masanya yang awal pendiriannya dilakukan oleh khalifah Harun al-Rasyid,